< Tillbaka till Integritet och säkerhet
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka delar vi personuppgifter med?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Integritetspolicy

Denna sida beskriver vår integritetspolicy och hur vi haterar personuppgifter. Här förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vitec Samfundssystem AB, 556672-5056, Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund är programleverantör av den digitala utbildningsplattformen Abbum nedan kallat "Tjänsten". Vitec Samfundssystem är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på sidan Säkerhet.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är "Kunden" som är den registrerade organisationen hos Vitec Samfundssystem, vilket kan vara t.ex. förskola, skola, fritids, små och medelstora företag samt föreningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Abbum samlar vi in kontaktuppgifter om dig som kontaktperson och företagsuppgifter om dig som kund. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter, samt behandlas utbildningsuppgifter om kursen du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika systmen och olika kategorier finns på sidan Specifikation över behandling av personuppgifter. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på sidan Cookies på abbum.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vitec Samfundssystem AB samlar in och behandlar dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra avtalet mot Kunden. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, tillhandahålla funktionerna i Tjänsten och för statistiska ändamål. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och kontakta dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. Företagsuppgifter om Kunden (affärspart) behövs för att fullgöra avtalet och kontaktuppgifter om dig som kontaktperson för att kunna kontakta dig. Företagsuppgifter och kontaktuppgifter behövs också, samt information om vilken kurs du är deltagare på, för att kunna tillhandahålla utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning. När du kontaktar oss via någon av Vitec Samfundssystems kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig, i utbildningssyfte och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor från dig eller andra frågeställare med samma fråga. Besöker du någon av LJ Systems hemsidor samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter om Kundens anställda (e-postadress och namn) med leverantörer till Vitec Samfundssystem både inom och utanför EU/EES. En översikt avseende mottagare och platser finns i Specifikation över behandling av personuppgifter. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. Observera att inga uppgifter om minderåriga eller vårdnadshavare delas med leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vitec Samfundssystem sparar personuppgifter om Kunden så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Vitec Samfundssystem radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning. Mer information om hur länge uppgifter sparas finns i Biträdesavtalet.

Uppgifter om minderåriga och vårdnadshavare sparas så länge som Kunden väljer att spara informationen. Kunden är ansvariga för att radera uppgifter om minderåriga och vårdnadshavare när Kunden inte längre har rätt att hantera uppgifterna. När Kunden väljer att radera uppgifter om minderåriga och vårdnadshavare (t.ex. med anledning av att den minderåriga slutat på förskolan) raderas uppgifterna omgående från Tjänsten och inom en månad från backuper.