DIGITAL PORTFOLIO

Pedagogisk dokumentation för förskolan

Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. Portfolion kan skötas från datorn eller direkt från mobiltelefonen eller surfplattan, och dessutom kan vårdnadshavare få tillgång till sitt eller sina barns portfolio så att de kan följa sitt barns utveckling.

Ikon föreställande en klocka

Mer tid till verksamheten

Abbum underlättar dokumentationen av den pedagogiska verksamheten så att ni kan fokusera på barnen istället för administration.

Ikon föreställande en checklista

Följer läroplanen

Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är inbyggd i Abbum vilket både förenklar dokumentationen och ger en kontinuerlig uppföljning på att läroplansmålen uppfylls.

Ikon föreställande en diamant

Mervärde för vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan ges tillgång till sitt barns portfolio så att de kan följa den dagliga verksamheten och se hur deras barn utvecklas.

Ikon föreställande ett hänglås

Hög säkerhet

Abbum använder samma typ av kryptering som banker och är skyddat enligt de senaste rekommendationerna för att ge högsta möjliga säkerhet.

Ikon föreställande en iPad

Smartphone och surfplattor

Abbum fungerar lika bra oavsett om det används på en dator, en smart mobiltelefon eller en surfplatta. Så ni kan t.ex. använda iPads för att dokumentera verksamheten.

Ikon föreställande en kamera

Både bilder och filmer

I abbum kan ni lägga in både bilder och filmer, och det finns ingen gräns för hur många som kan kopplas till varje inlägg i dokumentationen.

Så här fungerar Abbum

1

Ta en eller flera bilder eller filmer på aktiviteten som ska dokumenteras. Ni kan använda både mobiltelefon, surfplatta och digitalkamera för att ta bilder och filmer.

2

Starta Abbum och välj ett barn eller flera barn. Med Abbum är det lika enkelt att dokumentera en aktivitet för ett barn som för en hel gruppaktivitet.

3

Skriv en beskrivning av aktiviteten och lägg till bilderna eller filmerna. Om ni vill kan ni även dela in dokumentationen i olika kategorier och ange datum.

4

Tala om vilka verksamhetsmål i läroplanen som aktiviteten bidragit till att uppnå. Hela läroplanen finns inbyggd så det är bara att kryssa för de mål som är aktuella.

5

Nu är det klart och inlägget är sparat i barnets/barnens portfolio! Om vårdnadshavarna fått tillgång till sitt barns portfolio får de inom kort ett mail med en länk där de kan läsa inlägget och se bilderna och filmerna.
Testa gratis nu

Testa kostnadsfritt i 90 dagar, helt utan förpliktelser.

Om ni vill fortsätta använda Abbum efter prövotiden kostar det endast från 5,90 kr per barn och månad.
Vi har använt oss av Abbum i 2 år och för oss har det inneburit att arbetet med att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande har blivit smidigare.

Med hjälp av Abbum har vi synliggjort barnets eget lärande och fått en bra koppling till de nationella målen. Tillsammans med barnen har Abbum använts som samtalsunderlag och vid återberättande och det har också bidragit till en likvärdig dokumentation kring alla barn.

För pedagogerna har uppföljningen och reflektion av verksamheten underlättas och förbättras både på individ-, grupp- och organisationsnivå och för föräldrarna har Abbum använts som samtalsunderlag och för att visa på sammanhang samt ge en inblick i förskolans mål och innehåll.
Monica Ekholm
Rosa Tornets Montessoriförskola
Det bästa med Abbum är att det är tidsbesparande och verkligen underlättar vår pedagogiska dokumentation.

Abbum är mycket översiktligt och lättillgängligt för både pedagoger och föräldrar.
Caroline Jelkander
Torsholken
Abbum är ett dokumentationsverktyg som förenklat vårt arbete att synliggöra barnens lekar, arbeten och intressen och dela detta med föräldrarna.

Med hjälp av statistiken kan vi se vad vi erbjuder och hur vi arbetar med läroplanens intentioner och strävansmål.

Abbum är ett verktyg som verkligen sparar tid i vårt systematiska kvalitetsarbete eftersom allt finns sparat.
Mia Liljedahl
Förskolan Norpan