1.Kontaktuppgifter
2.Instruktioner
3.Säkerhetsåtgärder
4.På förhand godkända underbiträden

Specifikation över behandling av personuppgifter

Version: 2018:1Senast ändrad: 2022-02-24

1.Kontaktuppgifter

Vitec Samfundssystem AB
Org.nr. 556672-5056

Företrädare och dataskyddsombud:
Andreas Friberg
andreas.friberg@vitecsoftware.com

2.Instruktioner

2.1Ändamålen med behandlingen

2.2Kategorier av personuppgifter

Vilka kategorier av och vilka personuppgifter som ska behandlas varierar beroende på vilka funktioner som används av den Personuppgiftsansvarige och vilka uppgifter som den Personuppgiftsansvarige väljer att lämna.

Funktion Kategori av uppgifter Personuppgifter
Beställning / användning av Abbum Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Företagsuppgifter Företagsnamn / Förskolans namn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Hemsida
Öppettider
Anmälan till utbildning Företagsuppgifter Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post för fakturering
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Specialkost
Kursuppgifter Kursnamn
Datum
Plats
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Företagsuppgifter Kundnummer
Företagsnamn
E-post
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext (Innehåller de personuppgifter avsändaren valt att skriva)
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Företagsuppgifter Kundnummer
Företagsnamn
E-post
Ärendeuppgifter Samtalet i en ljudfil (Innehåller de personuppgifter som nämns under samtalet)
Personal Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Inloggningsuppgifter E-post
Lösenord
Barn Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Bild
Särskilda uppgifter Avdelning
Allergi / specialkost
Får visas på bild
Relation till vårdnadshavare
Vårdnadshavare Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Inloggningsuppgifter E-post
Lösenord
Särskilda uppgifter Datum då kontot skapades
Datum för senaste inloggning
Relation till barn
Alternativ kontakt Namn
Telefonnummer
Blogg / aktuellt Inlägg Brödtext (Fritext som kan innehålla personuppgifter)
Bifogade filer (Filerna kan innehålla personuppgifter)
Bild
Dokumentation Inlägg Kategori
Barnets namn
Bilder / filmer
Dokumentationstext
Pedagogisk notering
Koppling till tema
Verksamhetsmål enl. läroplan
Kommentarer Vårdnadshavares namn
Personals namn
Kommentar
Närvaro Schema Barnets namn
Starttid
Sluttid
Ledighet
Närvaro Barnets namn
Aktuell närvarostatus
Ledighet
Sjukfrånvaro
Kommentar / notering
Namn på person som hämtar
Meddelanden Mottagare Vårdnadshavares namn
Personals namn
Barns namn
Meddelande Meddelandetext (Fritext som kan innehålla personuppgifter)
Bifogade filer (Filerna kan innehålla personuppgifter)
Köhantering Barnet Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
Adress
Postnr
Ort
Vårdnadshavare Förnamn
Efternamn
E-mail
Mobil
Adress
Postnr
Ort
Anmälan Datum och tid
Önskat startdatum
Annan förskola
Namn på antaget syskon
Meddelande
Tildelad plats
Startdatum

2.3Kategorier av registrerade

  • Den Personuppgiftsansvariges anställda, barn och vårdnadshavare samt andra kategorier av registrerade vars personuppgifter som den Personuppgiftsansvarige beslutar.
  • Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla personuppgifter om minderåriga.

2.4Behandlingsaktiviteter

2.5Plats för behandlingen

Sverige

3.Säkerhetsåtgärder

Personuppgifterna lagras i två geografiskt separata datahallar inom Sverige med full redundans i alla led. All trafik till och från systemen sker över krypterade förbindelser med högsta nivån av säkerhetscertifikat.
Säkerhetstester sker kontinuerligt och automatiskt för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har implementerat tillräckliga processer och rutiner för behandlingen av personuppgifter. Fullständig information angående implementerade organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder finns tillgängliga på https://abbum.se/om/integritet-och-sakerhet/

4.På förhand godkända underbiträden

Leverantören har rätt att använda följande underbiträden för att behandla personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet:

Namn Plats för behandlingen (land) Funktion
Vitec IT AB Sverige Driftleverantör för systemet